Dzieciaki
 KORWR
 Informacje
 Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 Profilaktyka
 Diagnostyka
 Badanie
 Terapia
 Poradnia
 Wydawnictwa
 Kursy
 Przedszkole
KORWR
 Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego KORWR
KORWR Nota

Witamy
na stronach KORWR - Centrum Profilaktyki Zaburzeń Rozwojowych

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wykonywanie działań służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia dzieci.

Cel ten jest osiągany poprzez wczesną diagnostykę i terapię zaburzeń rozwojowych w okresie decydującym tj. od urodzenia do 6 miesiąca życia - dotyczy to zwłaszcza dzieci z grupy ryzyka.

Jest to rodzaj trzeciorzędowej profilaktyki, umożliwiający zapobieganie różnorodnym postaciom niepełnosprawności psycho-ruchowej, w tym jej najcięższej formie - mózgowemu porażeniu dziecięcemu.

Więcej informacji na temat Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, jego struktury organizacyjnej oraz form działalności, znajduje się na stronie Informacje o Ośrodku >>
Ogłoszenia dotyczące Ośrodka i jego działalności przekazywane są na stronie aktualności i ogłoszeń >>

Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa >>


Information in English >>


REJESTRACJA ON-LINE >>Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego - organizacji pożytku publicznego >>

Nasz adres:
Krakowski Ośrodek Rehabilitacji
Wieku Rozwojowego
ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
tel. (12) 4216862, fax (12) 4215020
E-mail: korwr@prochowa.pnet.pl
prochowa@poczta.onet.pl

KORWR
KORWR KORWR
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Program działań profilaktycznych Diagnostyka Badanie neuropediatryczne Terapia
Informacje o Ośrodku Poradnia Psychologiczna Wydawnictwa KORWR Kursy organizowane przez KORWR Przedszkole Montessori

Copyright © 2008 Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.